Các loại túi khí chèn hàng

Màng co quấn hàng4 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 6334f9205e05 Category: