Các loại túi khí chèn hàng

Màng co quấn hàng2.3 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 1000 Category: