Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay3.6 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: b685c23e0ced Category: