Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 3 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: 1000 Category: