Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay3.2 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 9e1e1862bb88 Category: