Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.8 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: f781d1c6b609 Category: