Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.7 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: a7f00f8fe1a3 Category: