Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.6 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: d8b7e70af5c7 Category: