Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.3 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 9ecc01429d46 Category: