Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.3 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: 52302a4d340c Category: