Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 3.2 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: 0a0915620e2e Category: