Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 2.5 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: 8e2c45cf0318 Category: