Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 2.3 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 838dc71ca885 Category: