Kích thước cont 40 feet (cont thường & cont cao)

Kích thước cont 40 feet (cont thường & cont cao)

KÍCH THƯỚC CONT 40 FEET STANDARD (CONTAINER 40 FEET THƯỜNG)

Bài viết liên quan: Kích thước container 20 feet

kich thuoc container 40 feet

Kích thước:DàiRộngCao
Tính cả vỏ cont40′ = 12192 mm8′ = 2438 mm8′ 6″ = 2591 mm
Bên trong39′ 5.25″=
12022 mm
7′ 5.625″ =
2352 mm
7′ 10.25″ =
2395 mm
Cửa cont7′ 8.25″ =
2343 mm
7′ 5.75″ =
2280 mm
Trọng lượng:
Max. Gross (Trọng lượng tính cả vỏ cont)67200 lbs = 30480 kg
Vỏ cont8600 lbs = 3900 kg
Max. Payload (Trọng lượng hàng đóng tối đa)58600 lbs = 26580 kg
Thể tích:2392 cu. ft. = 67.7 m3

 

KÍCH THƯỚC CONT 40 FEET “High Cube” (CONTAINER 40 FEET CAO)

Kích thước:DàiRộngCao
Tính cả vỏ cont40′ = 12192 mm8′ = 2438 mm9′ 6″ = 2895 mm
Bên trong39′ 3.25″=
12022 mm
7′ 8.5″ =
2352 mm
8′ 10.25″ =
2700 mm
Cửa cont7′ 5.75″ =
2340 mm
8′ 5.75″ =
2585 mm
Weights:
Max. Gross (Trọng lượng tính cả vỏ cont)67200 lbs = 30480 kg
Vỏ cont9150 lbs = 4150 kg
Max. Payload (Trọng lượng hàng đóng tối đa)58050 lbs = 26330 kg
Thể tích:2697 cu. ft. = 76.4 m3

kich thuoc cont 40kich thuoc cont 40


Giới thiệu sản phẩm túi khí chèn hàng

Sản phẩm Chất liệu “Kích thước kiện hàng
cần chèn (cm)” “Kích thước khoảng trống
cần chèn (cm)” “Lực chèn ép
chịu được”
Chiều rộng & Chiều cao tối đa Chiều rộng tối thiểu Chiều cao tối thiểu Độ rộng tối đa
Túi khí Size 80x120cm “3 lớp chính:
Giấy Kraft + PE + PA
Trong đó cấu thành từ
11 lớp vật liệu ” “Đảm bảo
[Diện tích tiếp xúc của túi khí]
[Diện tích tiếp xúc của hàng hóa]
> 60% (***)” 70 110 30 “2.8psi
0.2bar
2,039.43kg/m2”
Size 100x180cm 90 170 40
Size 100x200cm 90 190 40
“(***) Ví dụ:
Quý KH có kiện hàng cao 170cm, với Túi khí size 100x180cm có diện tích tiếp xúc:
= 100x180x90% = 16,200 cm2
thì Chiều rộng tối đa là (16,200/60%)/170=158.8 cm

Cách tính tương đương trong trường hợp sử dụng Túi khí để:
– Chèn giữa Kiện hàng và Trần container/thùng xe tải
– Đặt nằm để chèn kiện hàng có chiều dài/chiều rộng lớn hơn chiều cao”

Súng bơm khí “Chi tiết:
– Loại súng bơm cải tiến dành cho van bơm 3.5 cm
– Bơm/Rút khí nhanh gấp 5 lần loại thông thường.
– Phù hợp với mọi loại máy nén khí.”

“Lưu ý khi sử dụng Túi khí chèn hàng:
– Không lấp Độ rộng của khoảng trống bằng cách chèn nhiều Túi khí
– Không chèn Túi khí cho khoảng trống ở ngay sau cửa container (vì có thể gây tai nạn khi mở cửa rút hàng)
– Kiểm tra và loại bỏ các phần gỗ/kim loại sắc nhọn trên pallet/kiện gỗ/hàng hóa trước khi chèn lót.”

Video hướng dẫn bơm & chèn túi khí
Link 1 Link 2
https://www.youtube.com/watch?v=P6xRoV9rW-I https://www.youtube.com/watch?v=gRxuX1HvjLo