Các loại túi khí chèn hàng

Màng co quấn hàng3.1 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 319b6b154b2f Category: