Các loại túi khí chèn hàng

Màng co quấn hàng2 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 4faa293fca1e Category: