Các loại túi khí chèn hàng

Màng co quấn hàng2.2 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 713d046f225a Category: