Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay3.8 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: 1000 Category: