Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay3.6 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 9ac9de0c0041 Category: