Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay3.4 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 354b01ad2ee3 Category: