Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay3.3 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: fc581b75a715 Category: