Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay3.1 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: ee661e2492f2 Category: