Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 3c5702e2b43e Category: