Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.9 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: e72a20df9e48 Category: