Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.8 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: 1312ab0939d3 Category: