Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.5 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: dcd80700ee72 Category: