Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.4 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: adb947174a02 Category: