Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.2 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 6c5fa90d7fd0 Category: