Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.1 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 6ec9f5c82c0f Category: