Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE quấn tay2.1 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: db01e5905e60 Category: