Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 3.7 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: b734b3238a0f Category: