Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 3.5 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: f01698cc4a67 Category: