Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 3.4 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 0cb0a72d8038 Category: