Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 3.4 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: 259364903e0f Category: