Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 2 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: fe443fa9ebf9 Category: