Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 2.8 kg lõi 500g

80,000.00

SKU: 967b48f81526 Category: