Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 2.7 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: 00bd186fd1cc Category: