Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 1.8 kg lõi 200g

80,000.00

SKU: e797fd76974f Category: