Các loại túi khí chèn hàng

Màng co PE 1.5 kg lõi 300g

80,000.00

SKU: 0ecd4c75d0d4 Category: